Menu

Česká federace mankalových her

Toguz & Bestemshe

Toguz je hra pro dva hráče. Toguz kumalak je (počeštěný) kazašský název, toguz korgool je kyrgyzský název. V originále oba znamenají 9 kuliček. V anglických propozicích a na plakátech zvoucích na turnaj hru najdete pod názvem togyzkumalak. Po roce 2020 se začíná objevovat i verze togyzqumalaq. V běžném hovoru se zkracuje na toguz, v korespondenci dokonce na 9 (devítka). Když poprosíte o vyslovení názvu nějakého kazacha, nebo kyrgyze, tak to "u" resp. "y" v podstatě neuslyšíte. Zkuste si vyslovit togz, toguz, togyz. A tak jsme začali používat toguz...
Mnoho mankalových her má obdobné potíže s názvem. Už samotné používání obecného pojmenování mankala je problém. Mankala totiž byla jedna standardům se dost vymykající hra. Ale bez ohledu na to, pod jakým názvem tyhle hry potkáte, mají několik společných principů a je dobré si před hrou se soupeřem ujasnit používaná pravidla.

Deska

Toguz se hraje na desce, která má dvě řady po devíti důlcích a v každém důlku je na začátku devět kuliček. Má svoji jednodušší variantu, Bestemshe (Bestemše), kde uplatníte jen část pravidel a hrajete na desce jen s pěti důlky na každé straně a pěti kuličkami v nich.

Toguz korgool - nahoře deska z WNG 2018, dole deska z WNG 2016 Toguz korgool (nahoře) a Toguz kumalak (dole) Toguz kumalak - deska z 1. MS Bestemshe


Diagram desky v počátečním postavení pro bestemshe (malý toguz)

H5H4H3H2H1
Pokladnice dolního hráče
Pokladnice horního hráče
D1D2D3D4D5


a diagram desky pro toguz

H9H8H7H6H5H4H3H2H1
Pokladnice dolního hráče
Pokladnice horního hráče
D1D2D3D4D5D6D7D8D9


Uprostřed desky jsou pokladnice na sebrané kuličky (kazaši je nazývají kazan). Hráči jsou rozlišeni barvou důlků a pokladniček, případně jen stranou desky, u které sedí, nikoli barvou kamenů, jako u mnohých jiných her, což mj. znamená, že bez jakýchkoliv úprav jsou soupravy použitelné i pro nevidomé (a takových her je opravdu hodně málo). A ne, nemáme ty popisy pokladniček v diagramu špatně. V Čechách se soutěže hrají na modrých plastových kazašských soupravách, jejich design umožňuje velmi rychlým pohledem zjistit, kolik je v důlku kuliček, ale při vybírání kuliček z důlku vám může nepozorovaně kulička proklouznout pod rukou. Aby se tohoto proklouznutí nemuseli hráči bát, mají jednoduše pokladničku na druhé straně. Na kyrgyzkých soupravách máte pokladničku na své straně, ale důlky jsou dlouhé a i s drážkou ukazující, kde končí první desítka, je počet o něco hůře rozeznatelný. Kyrgyzové používají obvykle různobarevné poloviny desky, v případě plastových souprav nejčastěji bílou a černou (a k tomu modré či červené kuličky). V turnaji je to docela praktické.

Pravidla rozdávání

Rozdávání je stejné, ať hrajete toguz nebo bestemshe, takže si ho ukážeme na menší desce.

H5H4H3H2H1


D1D2D3D4D5

Sedíte na straně blíže dolnímu okraji desky, spodní, světlá řada důlků je tedy Vaše a horní, tmavá soupeřova. A jste na tahu.

Pro lepší pochopení ukážeme, jak by to vypadalo, kdyby byla deska na začátku prázdná a k dispozici byl jen důlek, který rozdáme. Budeme rozdávat důlek D3.

H5H4H3H2H1


D1D2D3D4D5
H5H4H3H2H1


D1D2D3D4D5

Co se tu stalo? Vybrali jsme důlek D3, jednu kuličku v něm nechali a do všech ostatních, které byly po cestě okolo desky ve směru proti hodinkám, jsme vložili jednu kuličku. Šli jsme postupně. Jedna kulička zůstala či padla do důlku D3, druhá do D4, třetí do D5, čtvrtá do H1 a poslední pátá do H2.

Věci, které NESMÍTE při rozdávání udělat - vynechat důlek, vložit víc než jednu kuličku.

A teď to vezmene ještě jednou, ale z počáteční pozice. Opět si k rozdávání vybereme důlek D3. Půjdeme od tohoto důlku okolo desky a do každého důlku přidáme jednu kuličku.

H5H4H3H2H1


D1D2D3D4D5
H5H4H3H2H1


D1D2D3D4D5

Po rozdání to bude vypadat jako na obrázku.

Jak určit poslední

Při hře je velmi důležité vědět, kam padne poslední kulička. Dá se to dokonce velmi rychle spočítat, aniž by si hráč prstem ukazoval na jednotlivé důlky, což ocení zejména pokročilejší hráči během časově limitovaných turnajů.

Postup:
Sečteme počet kuliček v důlku, jeho pořadové číslo a odečteme jedna. Pak ještě musíme odečíst tolikrát 5, abychom se dostali k číslu v rozmení 1 až 5. Vyjde nám číslo důlku, ve kterém rozdávání končí.
Praktický příklad:
Chceme rozdat důlek D4 ve kterém je 12 kuliček.
Počítáme:
12 kuliček + 4 (čtvrtý důlek) - 1.
12 + 4 - 1 = 15.
To je více než 5, takže odečteme 5.
15 - 5 = 10.
To je stále víc než 5, takže ještě jednou odečteme 5.
10 - 5 = 5.
Máme číslo v rozmezí 1 až 5, konkrétně 5. Rozdávání tedy skončí v pátém důlku.

Výpočet funguje na desky různých velikostí. Zkusme to na standardní desce s devíti důlky.

H9H8H7H6H5H4H3H2H1
 
 
D1D2D3D4D5D6D7D8D9


Chceme rozdat důlek D4, ve kterém je 32 kuliček, a to na desce, která má 9 důlků v řadě.
Počítáme:
32 kuliček + 4 (čtvrtý důlek) - 1.
32 + 4 - 1 = 35.
To je více než 9 (máme devět důlků), takže odečteme 9.
35 - 9 = 26.
To je stále víc než 9, takže ještě jednou odečteme 9.
26 - 9 = 17.
To je stále víc než 9, takže ještě jednou odečteme 9.
17 - 9 = 8.
Máme číslo v rozmezí 1 až 9, konkrétně 8. Rozdávání tedy skončí v osmém důlku.

Schválně si to teď zkuste přepočítat i tím prstem na obrazovce.


Komu přijde postupné odčítání pomalé, může si určit nejbližší nižší násobek počtu důlků v řadě a odečíst ten.
Obecný vzorec je (N+C-1) mod D,
kde N je počet kuliček (z angličtiny Number of pieces), C je číslo důlku (z angličtiny Cup) a D je počet důlků na jedné straně desky (tady by nám angličtina nepomohla, tedy D jako důlek). Operace mod znamená zbytek po dělení.

Výjimka v rozdávání

Hry, kde první kuličku dáváme do toho samého důlku, ze kterého rozdáváme kuličky, musí vyřešit situaci, co dělat, když je v důlku jen jedna kulička. Dá se z takového důlku hrát? V toguzu (a bestemshe) to jde. Důlek, kde je jen jedna kulička si můžeme vybrat k rozdávání. Kdybychom vložili onu kuličku nazpátek, tak se pozice na desce nezmění, je to jako říct v jiných hrách pass a nehrát, a to v toguzu nejde. Řešením je přesun kuličky do vedlejšího důlku. Takže jedna kulička z D3 se přesune do D4 a jedna kulička z H2 do H3, atd. A můžeme samozřejmě přesunout i kuličku z D5 do H1 (na malé desce) nebo z D9 do H1 (na velké desce).

Sbírání kuliček

Vraťme se k našemu prvnímu rozdávání. Rozdávali jsme 5 kuliček z důlku D3. Kam padla poslední kulička? Do důlku H2. Ten je na soupeřově straně a teď je tam sudý počet kuliček. (Kuličky jsou pěkně seřazené po dvou, aby bylo jasně vidět, zda je počet kuliček v důlku lichý či sudý.)

A proto si můžete kuličky z důlku H2 přenést do své pokladničky. Jak to bude potom vypadat ukazuje další obrázek.

H5H4H3H2H1


D1D2D3D4D5
H5H4H3H2H1
6

D1D2D3D4D5

A teď může hrát soupeř.

Pastička (Tuzdek)

Pravidlo o pastičce se uplatňuje až na desce s devíti důlky. Když skončíte své rozdělování na soupeřově straně a v tom důlku jsou přesně 3 kuličky, vznikne tam pastička. Kazaši pro ni používají slovo Tuzdek/Tuzdyk, Kyrzyzové Tuz. Každý hráč může vytvořit jednu pastičku za celou hru. Vytvořenou pastičku nelze zrušit ani přemístit někam jinam. Pastička nesmí vzniknout v posledním důlku (D9 a H9). Pastičky nesmí být v důlku se stejným číslem (např. D6 a H6).

Co je dobré na pastičce? Vše, co do ní při rozdělování spadne, jde ihned do Vaší pokladničky!!! A do pokladničky jdou i 3 kuličky, které past vytvoří.

Bude-li teď dolní hráč hrát z D8, vytvoří pastičku v H2. Tři kuličky přenese do pokladničky a pastičku označí speciální kuličkou.

H9H8H7H6H5H4H3H2H1


D1D2D3D4D5D6D7D8D9
H9H8H7H6H5H4H3H2H1
3

D1D2D3D4D5D6D7D8D9

Co by se stalo, kdyby teď tmavý zahrál z H8? Rozdávání skončí v D2, budou tam tři kuličky. Protože je ale pastička v H2, tak ji v D2 nelze vytvořit a pozice zůstane tak, jak je. Žádná pastička nevznikne, tmavý hráč si nic nevezme a hraje soupeř.

Konec hry

Hra má dva možné konce. Buď skončí v okamžiku, kdy jedna strana nasbírá 82 kuliček na velké desce, eventuálně 26 kuliček na malé desce a nebo když jeden z hráčů je na tahu a nemá čím hrát, protože všechny jeho důlky jsou prázdné. Druhý hráč, tedy ten, co ještě nějaké kuličky na své straně má, si všechny kuličky ze své strany přesype do pokladničky a potom hráči spočítají pokladničky. Kdo má víc kuliček, vyhrál. Hraje-li se na soutěži na čas, může hra být ukončena v okamžiku, kdy jednomu z hráčů došel čas. Pak se rozhodčí přesvědčí, že ten hráč, kterému došel čas, nenasbíral ještě 82 kuliček (pokud totiž má 82, pak vyhrál zcela jistě ještě před tím, než mu čas vypršel).
Je možné, aby hráči došly tahy a přesto vyhrál? V bleskových partiích, v případě, že hráči průběžně nepočítají důkladně kuličky, a nebo v případě, kdy zkrátka chtějí dohrát "až do úplného konce", se to stát teoreticky může.

Zkušení hráči obvykle poznají dlouho před koncem hry, kdo vyhraje. Dovedou si spočítat, kdo má kolik tahů a někdy k tomu výpočtu používají i podobné matematické vzorečky, jako byl ten u rozdávání, protože je to pro ně prostě rychlejší. Oba soupeři jsou přitom schopní hrát perfektně, tj. tak, aby měli maximální možný počet tahů. Počítání tahů a finty, jak získat dvě kuličky z pěti a další podobné si ukážeme jinde (... či spíš jindy - až to sepíšeme. Nějaká část o mankalovém počítání je k dispozici jako součást sborníku z konference Dva dny s Matematikou 2020).

Pravidla stručně

Stručné shrnutí pravidel - aneb ještě jednou bez obrázků:
 • Tah má dvě části - rozdání a sebrání.
 • K rozdání si vybíráme důlek na vlastní straně.
 • Rozdávat začínám v důlku, který si vyberu k rozdávání.
 • Chci-li ale rozdat důlek s jednou kuličkou, pak ji dám jen vedle.
 • Při rozdávání přidám do každého důlku jednu kuličku, postupuje se jakoby po kruhu.
 • Při rozdávání postupuji proti směru hodinových ručiček.
 • Sebrání je možné provést jen někdy - musí být splněny 3 podmínky: důlek je na soupeřově straně, padla tam při rozdávání poslední kulička z ruky a je tam sudý počet kuliček.
 • Pastička vzniká na soupeřově straně, jedna za celou hru.
 • Pastička vznikne v důlku, kde skončilo rozdávání a kam jsme přidali třetí kuličku. Tyto tři kuličky přemístíme do pokladnice a důlek označíme, např. kuličkou jiné barvy.
 • Pastička nemůže vzniknout v devátém důlku. Druhá pastička nesmí být v důlku se stejným číslem, jako ta první.
 • Kuličky padlé do pastičky přemístíme do příslušné pokladnice.
 • Vyhraje ten, kdo nasbírá víc kuliček.

Zajímavosti

Hra, kde by se pravidla omezující vytvoření pastičky neuplatňovala, tj. pokud lze pastičku vytvořit kdekoliv bez omezení, je také docela zajímavá. První oficiální turnaj, konaný v sedmdesátých letech v SSSR měl dokonce naprosto jiná omezující pravidla, než se používají dnes.

Kromě Bestemshe existuje ještě jedna menší verze hry, pod názvem Kozdatu. Důlků je 7, uplatnit lze na ní jak pravidla Bestemshe, tak pravidla Toguzu.

Výpočet kam dojde kulička, má ještě druhý způsob, Kyrgyzové ho používají radši, protože využívá desku. Místo přičítání důlku, který rozdáváme, odečítáme číslo důlku, který je naproti. A nemusíme myslet na odečtení jedničky. Vzoreček se tak upraví na N - (10 - C) mod D, když bychom ho dále upravili, dostaneme tentýž vzorec, jako je výše.

Pravidla jedna báseň

Lze napsat pravidla formou básně, aby se to lépe pamatovalo? Zkusili jsme to ... a jestli se to povedlo posuďte sami. K vytvoření nakonec pomohla jedna písnička, takže si to celé můžete i zazpívat. Nejspíš to jako píseň bude dávat i větší smysl. Která melodie se na to hodí, a jak jsme se k tomu dostali, si přečtěte v reportážích.

 • Jak se hraje tahle divnost jménem Toguz kumalak
 • Je to celkem jednoduchý, já Ti hnedka povím jak
 • Prostě chytneš kupu svých kuliček,
 • po jedný je sázíš do mističek
 • Na konci pak sudý počet u soupeře sebereš.
 • Ve výchozím postavení všude devět koulí dáš
 • Na desce je devět důlků a dvě řady jich tu máš
 • Pak ještě jednu máš kouli zvláštní,
 • co budí mezi hráči spoustu vášní
 • Pastička je trošku zvláštní s tím však nic nenaděláš.
 • S pravidlem o pastičce tedy teď seznámíme se
 • Stačí vzít si u soupeře tři a už je na světě
 • Vytvoříš ji tedy celkem snadno,
 • Když třetí koule spadne někde na dno,
 • Vytvořená pastička do konce hry tam zůstane.
 • Pastičku však nejde na všech místech desky vytvořit
 • Na soupeřově straně desky jen tam prostě může být
 • Ještě je tam taky omezení,
 • V devátým důlku prostě nikdy není,
 • V devítce je zakázaná tam ji nesmíš vytvořit.
 • Ještě větší problém má pak s tvorbou pasti druhý hráč
 • Pro něj je to zakázaný taky tam kde ty past máš
 • Prostě pasti nesmí míti stejné číslo,
 • Ve stejném čísle na ně není místo,
 • Pastička ta nejde na všech místech desky vytvořit
 • Taky jak hra končí bych na závěr ještě zmínit měl
 • Prázdný důlky u soupeře každý hráč by vidět chtěl
 • Soupeři žádný koule nedávejte
 • Z vítězství okamžitě se radujte
 • Pokud soupeř koulí nenasbíral přes osumdesát