The rules of Bao la Kiswahili

Pravidla

Download
 1. Úvod
  1. Hráči
   Bao hrají dva hráči. Jsou nazývání Sever a Jih.

  2. Materiál
   Bao se hraje na desce se 32 důlky rozmístěnými ve čtyřech řadách.
   Dvě řady důlků nahoře patří hráči nazývanému Sever, dvě řady důlků dole patří hráči nazývanému Jih.
   Dvě řady uprostřed jsou nazývány přední a dvě řady na krajích jsou nazývány zadní.
   Pátý důlek zleva v přední řadě se nazývá nyumba v překladu dům, a je obvykle označen jiným tvarem důlku.
   Některé desky mají ještě dva další důlky jako úložiště semen.
   Takové důlky jsou pak umístěny po pravé straně


   nebo před hráčem.


   Pozici na desce budeme zobrazovat tímto způsobem:

    0
    0  0  0  0  0  0  0  0
    0  0  0  0  0  0  0  0
   --------------------------------
    0  0  0  0  0  0  0  0
    0  0  0  0  0  0  0  0
    0

   Důlek je reprezenován číslem, které říká, kolik semen obsahuje (0 je prázdný důlek) a úložiště je před hráčem.

   Speciální důlky.
   Na desce se nachází 5 typů důlků s různými rolemi.
    X
    0  0  0  0  0  0  0  0
    &  %  0  #  0  0  %  &
   --------------------------------
    &  %  0  0  #  0  %  &
    0  0  0  0  0  0  0  0
    X

   Jejich názvy,
   Xúložiště (na začátku hry počet kamenů k umístění na desku).
   #nyumba.
   &kichwa.
   %kimbi.
   0běžný důlek.
   Výše uvedené symboly v diagramu nahrazují počet semen v důlcích.

  3. Kameny
   Jako hrací kameny se používá 64 semen, které jsou ve swahilštině nazývány kete.

  4. Cíl hry
   Vyhraje ten, kdo jako první vyprázdní soupeřovu přední řadu nebo jinak znemožní soupeři mít tah.


 2. Obecná pravidla
  1. Sázení.
   Základním tahem v Bao je sázení semen. Sázení je proces umisťování určeného počtu semen, postupně jednoho po druhém, do důlků ve vlastních řadách desky po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Umisťuje se vždy jedno semeno do důlku, další do sousedního v daném směru.
   • Není dovoleno vybrat k sázení důlek, který obsahuje pouze 1 semeno.
   • Během sázení není dovoleno změnit směr.

  2. Zajímání.
   Zajímání je povoleno pouze pokud rozdávání skončí v neprázdném důlku v přední řadě, který má naproti v soupeřově přední řadě neprázdný důlek. (toto je nazýváno mtaji, capital).
   Při zajmutí sebereme všechna semena ze soupeřova důlku v přední řadě a ihned je rozdáme na vlastní straně.
   1. Zajmutí je vždy povinné.
   2. Rozdávání zajmutých semen musí začít v jednom z kichwa (head).
    • Pokud rozdávání začíná v levém kichwa, směr rozdávání je po směru hodinek, pokud začíná v pravém kichwa, směr rozdávání je proti směru hodinek.
    • Pokud je zajmuto v levém kichwa nebo kimbi, rozdávání musí začít v levém kichwa. Pokud je zajmuto v pravém kichwa nebo kimbi, rozdávání musí začít v pravém kichwa.
    • Pokud je zajmuto v jiném důlku, směr rozdávání závisí na fázi hry.

  3. Tah
   Tah je sekvence rozdávání a zajímání provedených jedním hráčem. Tah skončí, pokud rozdávání skončí v prázdném důlku nebo (v určitých případech, které budou vysvětleny níže) v domě nebo v důlku pod kutakatia.
   Po skončení tahu hraje druhý hráč.

  4. Endelea.
   Pokud rozdávání skončí v neprázdném důlku a není dovoleno zajmout, pak tah pokračuje ve stejném směru vybráním všech semen z tohoto důlku a rozdáním jeho obsahu ve stejném směru. Rozdává se od dalšího důlku. Toto pokračování rozdávání se nazývá kuendelea (kuendelea=pokračovat).
  5. Kutakata nebo kutakasa (kutakata=to clean).
   Pokud hráč nemůže zajmout, je to nazýváno kutakata.
   Pokud hráč nezačne zajmutím, pak zajmutí není dovoleno během celého tohoto tahu.
   Během kutakata, hráč dál hraje kuendelea dokud neskončí (viz toto pravidlo a toto pravidlo). Během kutakata, se směr rozdávání nemění. Další pravidla závisí na fázi hry: kunamua nebo mtaji.

  6. Zajímací tahy.
   Pokud tah začíná zajmutím, potom se může vyskytnout více zajmutí během kuendelea později, podle zajímacího pravidla

 3. Kunamua stage
  1. Fáze hry od začátku do umístění všech semen na desku se nazývá kunamua stage.
  2. Začátek hry.
   Na začátku hry má každý 22 semen ve skladu, 6 semen v nyumba a 2 semena ve dvou důlcích sousedících s nyumba (domem) vpravo.

   První na tahu je Jih.

   Výchozí pozice je reprezentována:
   22
    0  0  0  0  0  0  0  0
    0  2  2 #6  0  0  0  0
   --------------------------------
    0  0  0  0 #6  2  2  0
    0  0  0  0  0  0  0  0
   22

   Vlastní nyumba je reprezentován symbolem #, který je následován počtem semen.

  3. Rozdávání.
   V této fázi, hráč začne každý tah tím, že vezme jedno semeno ze skladu a vloží ho do jednoho ze svých předních důlků.
   Je dovoleno dát do nyumba jen pokud je možno zajmout semena na soupeřově straně proti tomuto důlku.
   Příklad:
   17
    0  0  0  0  0  0  0  0
    0  0  5 #9  0  2  0  3
   --------------------------------
    0  2  0  0 #7  0  1  0
    0  0  0  0  0  0  0  0
   18
   Jih musí vzít semeno ze skladu a může ho vložit do důlku se 2 semeny nebo do důlku s 1 semenem.

  4. Zajmutí.
   Pokud hráč může zajmout, musí umístit semeno ze skladu do důlku, kde jde zajmout podle zajímacího pravidla .
   Příklad:
   13
    0  0  0  0  0  0  0  0
    0  4  5 #9  1  2  0  3
   --------------------------------
    0  2  0  0 #7  3  1  0
    0  0  0  0  0  0  0  0
   14
   Jih musí vzít jedno semeno ze skladu a může ho umístit do důlku se 2 semeny nebo do toho se třemi nebo do jeho domu (nejlepší v tomto případě, protože Seber by mohl zajmout!).

   • Není-li zajímaný důlek kichwa or kimbi, hráč si může vybrat, ze které kichwa bude rozdávat.
    Příklad:
    13
     0  0  0  0  0  0  0  0
     0  6  5 #9  0  2  1  3
    --------------------------------
     0  0  0  0 #8  3  0  0
     0  0  0  0  0  0  0  0
    14
    Jih musí vzít jedno semeno ze skladu a dát ho do důlku se 3 semeny, takže zajme 3 semena ze soupeřova důlku.
    Zajmutá semena mohou být rozdána od levé kichwa:
    Příklad:
    13
     0  0  0  0  0  0  0  0
     0  6  5 #9  0  0  1  3
    --------------------------------
     1  1  0  0 #8  4  0  0
     0  0  0  0  0  0  0  0
    13
    nebo z pravé kichwa:
    13
     0  0  0  0  0  0  0  0
     0  6  5 #9  0  0  1  3
    --------------------------------
     0  0  0  0 #8  4  1  1
     0  0  0  0  0  0  0  0
    13

  5. Kutakata.
   V této fázi, takata, která se provádí jen když není možné zajmout, nelze začít v zadní řadě.
   1. Jestliže jediný obsazený důlek v přední řadě je jeden z kichwa, potom kutakata nemůže proběhnout ve směru do zadní řady (protože by se vyprádnila přední řada a to je prohra!).
   2. Kutakata nemůže začít z vlastního domu (nyumba) se 6 nebo více semeny.
    Příklad:
    15
     0  0  0  0  0  0  0  0
     2  1  0 #8  0 10  0  1
    --------------------------------
     0  0  4  0 #7  0  0  0
     0  0  0  0  0  0  0  0
    16
    Jih může hrát pouze z důlku se 4 kameny.

    Jestliže to je jediný neprázdný důlek v přední řadě, pak jedno semeno ze skladu se tam musí umístit, pak odtud vezmeme dvě semena a dáme je do dvou důlků vpravo či vlevo.
    Příklad: Jih na tahu:
    17
     0  0  0  0  0  0  0  0
     2  1  0 #8  0 10  0  1
    --------------------------------
     0  0  0  0 #9  0  0  0
     0  0  0  0  0  0  0  0
    18
    Jih může hrát takto:
    17
     0  0  0  0  0  0  0  0
     2  1  0 #8  0 10  0  1
    --------------------------------
     0  0  0  0 #8  1  1  0
     0  0  0  0  0  0  0  0
    17
    nebo takto:
    17
     0  0  0  0  0  0  0  0
     2  1  0 #8  0 10  0  1
    --------------------------------
     0  0  1  1 #8  0  0  0
     0  0  0  0  0  0  0  0
    17

   3. Kutakata nemůže začít z důlku s pouze jedním semenem, to lze jen v případě, že v soupeřově přední řadě nejsou důlky s více než jedním semenem, nebo když je dům stále vlastněn (dokonce s méně než 6 semeny).
    Příklad:
    15
     0  0  0  0  0  0  0  0
     2  1  0 #8  0 10  0  1
    --------------------------------
     0  0  3  0 7  0  1  0
     0  0  0  0  0  0  0  0
    16
    Jih nemůže provést kutakata z důlku s jedním semenem.


  6. Dům (nyumba).
   Na začátku hry oba hráči vlastní svůj dům.
   1. Hráč ztratí svůj dům, pokud ho vyprázdní, nebo pokud ho soupeř zajme.
   2. Pokud hráč vlastní nyumba a rozdávání skončí v nyumba, potom tah končí během takata, pokud dům obsahuje 6 nebo víc semen, nebo tah končí během zajímacího tahu když zajmutí není možné v nyumba a když hráč chce skončit.
    Pokud hráč nechce skončit, pak hráč "hraje dům", tedy dům je vyprázdněn a semene rozdána.


 4. Mtaji fáze
  1. Mtaji (capital) fáze začíná, když je všech 64 semen na desce a sklad je prázdný.

  2. Rozdávání se zajímáním
   Tah v této fázi musí začít z důlku z přední nebo zadní řady,
   který obsahuje více než jedno semeno (viz rozdávácí pravidlo), ale méně než 16 semen.
   Po rozdání ve vybraném směru, poslední semeno musí umožnit zajmutí. ( zajmutí je povinné).

   Příklad:
    5  0  4  1  2  3  0  0
    0  0  0  5  5  6  3  0
   --------------------------------
    0  3  2  1  0  4  1  0
    0  9  0  3  1  0  1  0
   Jih může hrát pouze s důlkem s 9 semeny doprava, a zajme soupeři důlek se 6 semeny.

   Rozdávání zajmutých semen ze 4 důlků uprostřed desky začíná v pravé kichwa pokud vybraný směr byl proti hodinkám, a začíná v levé kichwa pokud vybraný směr byl po směru hodinek.

  3. Kutakata.
   Pokud zajmutí není možné, hráč musí takata.
   Pokud není možné kutakata z přední řady, hráč může takata ze zadní řady.

  4. Dům (nyumba).
   Pokud jeden z hráčů stále vlastní dům, zůstává mu ve vlastnictví až do prvního zajmutí.
   V této fázi namua pravidla pro dům se již dále nepoužívají, nemůže být pod kutakatia.

  5. Kutakatia or Kutakasia (kutakatia=make to clean).
   Pokud hráč musí kutakata, ale může přitom hrát tak, že:
   • soupeř taky musí kutakata v příštím tahu
   • přesně jeden soupeřův důlek může být potom zajmut,
   pak soupeř nesmí vyprázdnit tento důlek pod kutakatia.
   Příklad:
    0  1  2  1  4  8  2  2
   10  0  0 10  2  1  0  1
   --------------------------------
    0  2  0  0  1  1  0  0
    0  0  2  2  0  2  6  4
   Jih provedl kutakata takže bude moci zajmout 2 semena v soupeřově důlku, takže Sever může hrát pouze důlky s 10 semeny.

   Jenže ten důlek:
   • nemůže být jediný, ze kterého může soupeř hrát.
   • nemůže to být soupeřův dům.

   Příklad:
    7  4  2  4  1  3  2  0
    0  1  0  0 10  0  0  0
   --------------------------------
    0  0  1  0  1  1  1  3
    0  4  2  0  2  2  5  0
   Jih provedl kutakata takže bude moci zajmout soupeřův důlek s 10 semeny, ale toto není kutakatia tah, protože soupeřův důlek je jediný důlek v soupeřově přední řadě s více než jedním semenem.

The above rules are adapted from: Alexander J. de Voogt (1995). Limits of the Mind. Towards a characterisation of Bao mastership. Ph.D. thesis, University of Leiden, The Netherlands. ISBN 90-73782-50-3 and from manuscripts of the "Dar es Salaam Regional Traditional Games Association" (Chama cha michezo ya Jadi Mkoa Dar es Salaam - Chamijada).