Pexesoidní hry - aneb paměťové hry zejména pro náročné

Pexeso klasik malé - dvojice na ploše 4x4

Čáreso - 1 až 5 čárek dvou velikostí umístěných vodorovně či svisle

Čtvereso A - 4 čtverečky ze 2 barev (výběr ze 24 obrázků)

Čtvereso B - 4 čtverečky ze 2 barev (výběr ze 48 obrázků)

Čtvereso C - 4 čtverečky ze 3 barev

Čtvereso D - 4 čtverečky ze 2 a 3 barev

Okneso - prostě okýnka

Modré pixely A - převážně symetrické obrázky

Modré pixely B - převážně symetrické obrázky

Časem ještě budou např.: Červené pixely - náhodně vygenerovaná plocha 4x4

Pexeso klasik velké - dvojice na ploše 8x4

bude časem ...

Super pexeso - čtveřice na ploše 4x4

bude časem ...

Super pexeso - čtveřice na ploše 4x4

bude časem ...