Česká federace mankalových her

SOUTĚŽ 2018 - OWARE

1. část

Oware je hra pro dva hráče. Hraje se na desce, která má dvě řady po šesti důlcích a v každém důlku jsou na začátku čtyři kuličky. Jen málo desek na oware používá speciální důlky na sebrané kuličky, protože je to však užitečné je mít, v diagramech pokladničky zobrazovat budeme. Deska ve výchozí pozici tedy bude vypadat jako na následujícím obrázku:


H6H5H4H3H2H1
D1D2D3D4D5D6

Sedíte na straně blíže dolnímu okraji desky, spodní, světlá řada důlků je tedy Vaše a horní, tmavá soupeřova. A jste na tahu.

Pro lepší pochopení ukážeme, jak by to vypadalo, kdyby byla deska na začátku prázdná a k dispozici byl jen důlek, který rozdáme. Budeme rozdávat důlek D4.


H6H5H4H3H2H1
D1D2D3D4D5D6


H6H5H4H3H2H1
D1D2D3D4D5D6

Co se tu stalo? Vybrali jsme důlek D4, šli jsme proti směru hodinových ručiček dokola okolo desky a do důlků, které jsme cestou potkali, jsme vložili jednu kuličku. První kulička padla do důlku D5, druhá do D6, třetí do H1, čtvrtá do H2 a tím náš tah skončil.

Kontrolní otázka: Rozdáme důlek D2, jak to bude vypadat po jeho rozdání? Jako na obrázku A nebo jako na obrázku B?

Výchozí situace A B
H6H5H4H3H2H1 H6H5H4H3H2H1 H6H5H4H3H2H1


D1D2D3D4D5D6 D1D2D3D4D5D6 D1D2D3D4D5D6

Správná odpověď je B.
Na obrázku A dolní hráč nerozdával kuličky dle pravidel, začal brzy (tj. v důlku, který rozdával), nešel postupně, některé důlky vynechal, někam dal více kuliček. To vše se nesmí.
Na obrázku B dolní hráč správně rozdal kuličky postupně, po jedné, žádný nevynechal a začal v důlku vedle toho, který rozdával.

A teď ještě jednou z počáteční pozice. Opět si k rozdávání vybereme důlek D4. Půjdeme od tohoto důlku okolo desky a do každého důlku přidáme jednu kuličku.


H6H5H4H3H2H1
D1D2D3D4D5D6


H6H5H4H3H2H1
D1D2D3D4D5D6

Po rozdání to bude vypadat jako na obrázku.

Rozdávání má ještě jedno pravidlo. Důlek, který jsme si vybrali k rozdávání, musí po našem tahu zůstat prázdný. Na toto pravidlo je třeba myslet zejména v okamžiku, kdy rozdáváme důlek, který má 12 nebo více kuliček. Obejdeme desku a další kulička má padnout do důlku, který jsme rozdávali. Abychom dodrželi pravidlo a důlek zůstal prázdný, pokračujeme s rozdáváním v dalším důlku. V žádném jiném případě nelze důlek při rozdávání vynechat.

První blok otázek


1) Na desce je v důlku č. 1 celkem 9 kuliček. Kam padne poslední kulička při rozdání tohoto důlku? Bude to do důlku č.
2) Na desce je v důlku č. 4 celkem 8 kuliček. Kam padne poslední kulička při rozdání tohoto důlku? Bude to do důlku č.
3) Na desce je v důlku č. 6 celkem 15 kuliček. Kam padne poslední kulička při rozdání tohoto důlku? Bude to do důlku č.
4) Na desce je v důlku č. 3 několik kuliček. Kuličky rozdáme, objedeme 1x celou desku a poslední kulička padne do důlku č. 6. Kolik bylo kuliček v důlku?
5) Celá deska je prázdná, kromě důlku č. 6. Kolik kuliček musí být v důlku č. 6, abychom skončili rozdávání v důlku č. 2 na soupeřově straně a vložili tam dohromady celkem dvě kuličky? V důlku č. 6 musí být kuliček.
H6H5H4H3H2H1
D1D2D3D4D5D6

To je vše.

Nyní prosím, vyplň údaje o sobě a stiskni tlačítko odeslat.

Jméno a příjmení
Škola - ulice, město
Třída (ročník) ZŠ I.stupeň ZŠ II.stupeň Dospělák
Email (kam můžeme napsat, pokud vyhraješ a poslat řešení)
Chci poslat na mail autorské řešení
Informujte mě také, až bude nějaká další soutěž nebo turnaj v této hře