Česká federace mankalových her

SOUTĚŽ 2018 - Mangala

2. část

Cílem hráče v Mangale je nasbírat co nejvíce kuliček do své pokladnice. Jak už víme, do pokladnice sbíráme kuličky už v průběhu rozdávání. To ale není všechno, jsou další dva způsoby, jak získat kuličky a přenést je do pokladnice.

PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD

Důlek D6 je prázný. A důlek H1 obsahuje několik kuliček. Toho může dolní využít. Zahraje z D3. Rozdávání kuliček z důlku D3, kde byly 4 kuličky, skončí právě v prázdném důlku D6. Dolní si pak může sebrat obsah důlku H1 i D6, tedy celý sloupec. V pozici jako je na obrázku to bude po rozdání vypadat takto:

PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD

a po sebrání kuliček takto:

PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD

Druhý způsob sbírání kuliček je po sudých počtech na soupeřově straně. Tedy pokud rozdávání skončí na soupeřově straně a po vložení poslední kuličky je v důlku, kam padla poslední kulička sudý počet kuliček, tak si kuličky z tohoto důlku můžeme vzít. Třeba jako na obrázku. Rozdáme důlek D5, je v něm 7 kuliček.

PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD

Po rozdání to bude vypadat jako na následujícím obrázku. Skončili jsme rozdávání v důlku H4. S vloženou kuličkou je tam nyní 6 kuliček a ty si můžeme přenést do pokladnice.

PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD

Po sebrání to bude vypadat takto:

PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD

Druhý blok otázek

Je-li více tahů, hrají se v tom pořadí, jak jsou zapsané.

Dolní hráč je na tahu. Najděte jedinou NESPRÁVNOU odpověď.


PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD
 •   Tah z D6 přinese jednu kuličku, a hráč má právo pokračovat v tahu a získat další kuličky.
 •   Je jedno, jestli dolní zahraje D4 + D6 + D6 nebo D6 + D4 + D6. Získá přitom 3 kuličky a ještě může v tahu pokračovat.
 •   Tah z D5 přinese 3 kuličky.
 •   Tah D6 + D4 + D6 + D3 + D6 + D5 přinese do pokladnice více než 7 kuliček.
 •   Tah D6 + D3 + D5 přinese do pokladnice tři kuličky.
 •   Po D4 + D3 má dolní další tah, zatímco po D3 + D4 ne.


Najděte jedinou NESPRÁVNOU odpověď.


PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD
 •   Tah D6 + D3 přinese dolnímu 7 kuliček.
 •   Tah D4 + D6 + D6 přinese 3 kuličky, dolní si následně může vybrat, jestli získá dalších kuličky tahem z D3 nebo z D5, nebo se bude bránit sebrání důlku D1.
 •   Tah D5 přinese 6 kuliček.
 •   Tah H4 + H3 přinese 8 kuliček.
 •   Tah H2 přinese 6 kuliček.


Najděte jedinou NESPRÁVNOU odpověď.


PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD
 •   Po tahu H6 + H6 + H4 budou v H5 celkem 3 kuličky, a tak bude moct horní hráč v příštím tahu získat alespoň 2 kuličky tahem D5 + D6 (pokud mu ovšem dolní důlek D5 nesebere).
 •   Tah D3 + D6 přinese 6 kuliček.
 •   Po tahu D6 + D6 + D3 není v D5 dost kuliček na to, aby v příštím tahu došel dolní poslední kuličkou do H1 a kuličky odtud sebral. Vhodným pokračováním ale jde ještě v tomto tahu kuličky z H1 sebrat.
 •   Tah D6 + D6 + D5 přinese 5 kuliček.
 •   Po tahu H4 + H5 je v H6 málo kuliček na to, aby následně tahem z H6 horní získal kuličky z D4.


To je vše.

Nyní prosím, vyplň údaje o sobě a stiskni tlačítko odeslat.

Jméno a příjmení
Škola - ulice, město
Třída (ročník) ZŠ I.stupeň ZŠ II.stupeň Dospělák
Email (kam můžeme napsat, pokud vyhraješ a poslat řešení)
Chci poslat na mail autorské řešení
Informujte mě také, až bude nějaká další soutěž nebo turnaj v této hře