Česká federace mankalových her

SOUTĚŽ 2018 - Mangala

1. část

Mangala, přesněji turecká mangala, abychom zdůraznili jednopísmenkový rozdíl mezi mankalou (obecným názvem) a mangalou (jednou z variant), je hra pro dva hráče. Hraje se na desce, která má dvě řady po šesti důlcích, v každém důlku jsou na začátku 4 kuličky. Kromě toho jsou po stranách desky dva větší důlky, jako pokladnice. Deska tedy na začátku vypadá takto:

PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD

Sedíte na straně blíže dolnímu okraji desky, spodní, světlá řada důlků je tedy Vaše a horní, tmavá soupeřova. A jste na tahu.

Pro lepší pochopení ukážeme, jak by to vypadalo, kdyby byla deska na začátku prázdná a k dispozici byl jen důlek, který rozdáme. Budeme rozdávat důlek D5.

PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD
PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD

Co se tu stalo? Vybrali jsme důlek D5, jednu kuličku v něm nechali a do všech ostatních, které byly po cestě okolo desky ve směru proti hodinkám, jsme vložili jednu kuličku. Šli jsme postupně. Jedna kulička zůstala či padla do důlku D5, druhá do D6, třetí jsme vložili do pokladnice a poslední šla do H1.

Kontrolní otázka: Rozdáme důlek D3, jak to bude vypadat po jeho rozdání? Jako na obrázku A nebo jako na obrázku B?

Výchozí situace
PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD
A B
PHH6H5H4H3H2H1PD PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD PHD1D2D3D4D5D6PD

Správná odpověď je B.
Na obrázku A dolní hráč nerozdával kuličky dle pravidel, nešel postupně, některé důlky a pokladnici vynechal a někam dal více kuliček. To vše se nesmí.
Na obrázku B dolní hráč správně rozdal kuličky postupně, po jedné a žádný nevynechal.

A teď ještě jednou z počáteční pozice. Teď si k rozdávání vybereme důlek D5. Půjdeme od tohoto důlku okolo desky a do každého důlku přidáme jednu kuličku.

PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD
PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD

Po rozdání to bude vypadat jako na obrázku.

Pro rozdávání platí ještě další pravidla.

  • Nikdy nedáváme kuličku do soupeřovy pokladnice. Soupeřova pokladnice je tedy jediným důlkem, který při rozdávání můžeme a přímo musíme vynechat.
  • Pokud skončíme rozdávání ve vlastní pokladnici, máme tah navíc. Takže kdybychom z výchozí pozice rozdali místo důlku D5 důlek D4, padne poslední, čtvrtá kulička do pokladnice a my si můžeme vybrat ještě další důlek a také ho rozdat.

PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD

Dolní hrál z D4, takže poslední kulička padla do pokladnice a dolní může hrát třeba ještě z D6. Pokud by pak horní hrál z důlku H6, pak desátá kulička padne do důlku H2, protože pokladnici musíme přeskočit.

První blok otázek

Je-li odpovědí pokladnice, zapiš P.


1) Na desce je v důlku č. 3 je celkem 9 kuliček. Kam padne poslední kulička při rozdání tohoto důlku? Bude to do důlku č.
2) Na desce je v důlku č. 2 je celkem 6 kuliček. Kam padne poslední kulička při rozdání tohoto důlku? Bude to do důlku č.
3) Na desce je v důlku č. 5 je celkem 12 kuliček. Kam padne poslední kulička při rozdání tohoto důlku? Bude to do důlku č.
4) Na desce je v důlku č. 1 je celkem 8 kuliček. Kam padne poslední kulička při rozdání tohoto důlku? Bude to do důlku č.
5) Kolik kuliček bylo v důlku č. 4, jestliže rozdávání skončilo v důlku č. 6 na soupeřově straně?PHH6H5H4H3H2H1PD
PHD1D2D3D4D5D6PD

To je vše.

Nyní prosím, vyplň údaje o sobě a stiskni tlačítko odeslat.

Jméno a příjmení
Škola - ulice, město
Třída (ročník) ZŠ I.stupeň ZŠ II.stupeň Dospělák
Email (kam můžeme napsat, pokud vyhraješ a poslat řešení)
Chci poslat na mail autorské řešení
Informujte mě také, až bude nějaká další soutěž nebo turnaj v této hře