Česká federace mankalových her

Czech Open Pardubice

EN, RU

Na stránky Festivalu šachu a her Czech Open

Mezinárodní festival šachu a her Czech Open se koná každý rok v Pardubicích v 17 červencových dnech. Začíná se ve čtvrtek, většinou je to druhý čtvrtek v měsíci, ale vzhledem k permanentnímu posunu směrem k začátku měsíce, je jednou za několik let posunut začátek na třetí čtvrtek. Festival má dvě části - v té první probíhají turnaje mnoha herních federací, v té druhé hlavní šachový turnaj. Toho se účastní najednou více než 1000 hráčů, takže vše probíhá v hlavní hale hokejového stadionu. Srovnáme-li počet účastníků za jednotlivé hry, dostala se mankala na třetí místo. Spočítáme-li místo účastníků starty v turnajích, jsme pravděpodobně největší nešachovou skupinou. Pardubický turnaj je obvykle turnajem nominačním pro mezinárodní akce, jako MS světa v Toguz kumalaku či Nomádské hry.

Informace o programu na příslušný rok jsou k dispozici přibližně od dubna příslušného roku. Kompletní program pro mankalu najdete v sekci Mankala na stránkách festivalu. Účastníky prosíme, aby předem vyplnili on-line přihlášku, obzvláště při vícedenním pobytu v Pardubicích. Při vyplnění do 15. června je sleva na startovném. V přihlášce stačí uvést jako turnaj Mankala - slouží pouze pro hlavní organizátory k rozdělení účastníků podle druhu her.

Po příjezdu do Pardubic je potřeba dojet (či dojít) k Zimnímu stadionu. Od nádraží je to zhruba 20 minut pěší chůze nebo 3-4 zastávky autobusem (3, 10, 16 ...). Lze vystoupit na Masarykově náměstí nebo přímo u Zimního stadionu. Vstoupíte-li dovnitř, čeká Vás registrace. Po pravé straně uvidíte celkem 5 stolečků - u prvního získáte svoji kartu, druhý stůl se týká pouze hráčů šachu, u třetího získáte ubytování, u čtvrtého nahlásíte své turnaje a pak Vám tam spočítají, kolik Vás to bude stát a konečně u pátého zaplatíte a může vyrazit na plochu si hrát.

Bydlení po dobu turnajů je pro většinu účastníků zajištěno na kolejích Univerzity. Ty se nachází asi 15 minut chůze od stadionu (2 zastávky busem). Na kolejích funguje internet (kromě od autobusu nejvzdálenějšího bloku A), na každém patře je kuchyňka (vařič, lednice, bez nádobí) a sociální zařízení. Kdo má zájem o bydlení v hotelu, může si vybrat - přehled je také na stránkách festivalu.

Festival website here

International Festival of Chess and Games Czech Open is held every year in July for 17 days. Usually starts on Thursday. It has two parts, in the first part, there are many different games, in the second, there are mostly chess. There is usually few thousands of participants from more than 50 countries.

Information about program is available aproximately from April. Complete program for mankala games can be found in Mankala section on festival website. We kindly ask all participants of any mancala tournament to fill in the on-line form, preferably by 15 June to get discount on starting fee. As tournament you can write just Mancala, as this form is for main organizers to recognize Chess, Mancala, Go and other game players.

After arrival to Pardubice you should go to winter stadium (in czech Zimni stadion). Bus and train station are close and you can walk about 20 minutes or go by bus (3, 10, 16, ...) 3 or 4 stops. If you enter the building, on the right side you find 5 tables of registration. Pick up your name card at table 1, fill in requested info, then go to table 3 (2 is for chess players only) and get your accomodation. Table 4 calculates your cost (accomodation and starting fee) and table 5 collect money. You can pay in CZK or in EUR. Then you can go to play. In case you arrive late evening, let us know before your arrival.

Most players stay in University hostel. It is 15 minutes walk or 2 stops by bus. Internet is available and there is kitchen and bathroom at each floor. Players interested in better hotels can choose the best option on festival website.

Participants from outside of Shengen area may need visa. In this case, we can prepare invitation letter. Contact us soon, as it may take few weeks to finish the procedure.

Сайт фестиваля

Международный фестиваль шахмат и игр Czech Open проводится каждый год в июле в течение 17 дней. Обычно начинается в четверг. Он состоит из двух частей: в первой части есть много разных игр, во втором - только шахматы.

Информация о программе доступна примерно с апреля. Полная программа для игр с манкалой можно найти в разделе Манкала на веб-сайте фестиваля. Мы просим всех участников любого турнира по манкале заполнить онлайн-форму, желательно до 15 июня, чтобы получить скидку на стартовый взнос. В качестве турнира вы можете написать только «Манкала», так как эта форма предназначена для основных организаторов, чтобы признать Шахматы, Манкала, Го и другие игровые игроки.

После прибытия в Пардубице вы должны отправиться на зимний стадион. Автобус и железнодорожная станция близки, и вы можете ходить около 20 минут или ехать на автобусе (3, 10, 16, ...) 3 или 4 остановки. Если вы войдете внутрь, с правой стороны вы найдете 5 таблиц регистрации. Возьмите свою карточку имени в таблице 1, заполните запрошенную информацию, затем перейдите к таблице 3 (2 только для шахматистов) и получите свое проживание. В таблице 4 указаны ваши затраты (проживание и начальный взнос), а таблица 5 собирает деньги. Вы можете заплатить в чешских кронах или в евро. Тогда вы можете пойти играть.

Большинство игроков остаются в общежитии университета. Он находится в 15 минутах ходьбы или на 2 остановках на автобусе. Интернет доступен, и на каждом этаже есть кухня и ванная комната. Игроки, заинтересованные в лучших отелях, могут выбрать лучший вариант на веб-сайте фестиваля.