Menu

Česká federace mankalových her

BESTEMSHE TEST

Ke správnému vyplnění testu je zapotřebí znát pravidla hry Bestemshe. Podrobná pravidla s obrázky zahrnují i pravila navíc, podle kterých se hraje Toguz kumalak/korgool. Stačí si z nich přečíst jen části Deska, pravidla rozdávání a výjimka v rozdávání. Ostatní pravidla uplatníte v jiném testu.

Cílem první dvacítky úloh je, aby si hráč dokázal rychle a správně spočítat, kde rozdávání skončí, ať je situace na desce jakákoliv. V testu najdete jak reálné, tak uměle připravené situace. Otázka je ve všech případech stejná. Kde skončí rozdávání, tedy do kterého důlku položíte poslední kuličku? Zaklikněte správný důlek.

EN: This first part is about sowing, aiming to train players to quicly and correctly count where the sowing finish. Test contain both real and artificial situations. Question is same for all problems. Where does sowing finish, where do you put the last seed? Click into correct cup.

RU: Эта первая часть посвящена посеву с целью научить игроков быстро и правильно считать, где посев заканчивается. Тест содержит как реальные, так и искусственные ситуации. Вопрос одинаков для всех проблем. Где заканчивается посев, куда вы кладете последнее семя? Нажмите в правильную чашку.

FR: Cette première partie concerne le semis, visant à former les joueurs à compter rapidement et correctement où le semis se termine. Le test contient à la fois des situations réelles et artificielles. La question est la même pour tous les problèmes. Où se termine le semis, où mettez-vous la dernière graine? Cliquez dans la bonne tasse.


1.
J I H G F Pokladnice H
 
6 
A B C D E Pokladnice D


2.
J I H G F Pokladnice H
 
4 
A B C D E Pokladnice D


3.
J I H G F Pokladnice H
 
11 
A B C D E Pokladnice D


4.
J I H G F Pokladnice H
 
3 
A B C D E Pokladnice D


5.
J I H G F Pokladnice H
 
5 
A B C D E Pokladnice D


6.
J I H G F Pokladnice H
 
8 
A B C D E Pokladnice D


7.
J I H G F Pokladnice H
9 
 
A B C D E Pokladnice D


8.
J I H G F Pokladnice H
7 
 
A B C D E Pokladnice D


9.
J I H G F Pokladnice H
4 
 
A B C D E Pokladnice D


10.
J I H G F Pokladnice H
 
12 
A B C D E Pokladnice D


11.
J I H G F Pokladnice H
 
1 
A B C D E Pokladnice D


12.
J I H G F Pokladnice H
 
5 
A B C D E Pokladnice D


13.
J I H G F Pokladnice H
 
3 
A B C D E Pokladnice D


14.
J I H G F Pokladnice H
 
1 
A B C D E Pokladnice D


15.
J I H G F Pokladnice H
 
22 
A B C D E Pokladnice D


16.
J I H G F Pokladnice H
 
9 
A B C D E Pokladnice D


17.
J I H G F Pokladnice H
 
10 
A B C D E Pokladnice D


18.
J I H G F Pokladnice H
1 
 
A B C D E Pokladnice D


19.
J I H G F Pokladnice H
16 
 
A B C D E Pokladnice D


20.
J I H G F Pokladnice H
30 
 
A B C D E Pokladnice D


Druhá část našeho testu je malým tréninkem představivosti. Ve všech úlohách jsou obsazené dva důlky. Ty je potřeba rozdat v daném pořadí a poté říct, kolik kuliček během rozdávání padlo do důlku, kde je počet nahrazen otazníkem. Pokud je otazník ve stejném důlku, který se rozdává, pak se samozřejmě ptáme, kolik by tam bylo na konci po rozdání. Pokud jste si předem nastudovali i pravidla o sbírání, tak je zatím v klidu zapomeňte, uvažujeme nyní stále pouze pravidla o rozdávání.

EN: Second part wants to train your imagination. Sow the two cups in given order and then say, how many pieces landed during sowing in the cup marked by question mark. Do not consider any captures made.

RU: Вторая часть хочет тренировать ваше воображение. Посейте две чашки в указанном порядке, а затем скажите, сколько штук приземлилось во время посева в чашку, отмеченную знаком вопроса. просто раздавать, а не собирать.

FR: La deuxième partie veut former votre imagination. Semez les deux tasses dans l'ordre donné et dites ensuite combien de morceaux ont atterri pendant le semis dans la tasse marquée d'un point d'interrogation. Ne considérez aucune capture effectuée.


21.
JIHGFPokladnice H
4 
?7 
ABCDEPokladnice D

E, I
 0
 1
 2
 3


22.
JIHGFPokladnice H
 
3?8 
ABCDEPokladnice D

A, E
 0
 1
 2
 3


23.
JIHGFPokladnice H
?6 
8 
ABCDEPokladnice D

G, C
 0
 1
 2
 3


24.
JIHGFPokladnice H
6 
6 ? 
ABCDEPokladnice D

C, H
 0
 1
 2
 3


25.
JIHGFPokladnice H
?1 
3 
ABCDEPokladnice D

E, F
 0
 1
 2
 3


26.
JIHGFPokladnice H
14 
3? 
ABCDEPokladnice D

A, I
 0
 1
 2
 3


27.
JIHGFPokladnice H
4 
?10 
ABCDEPokladnice D

C, H
 0
 1
 2
 3


28.
JIHGFPokladnice H
7 
?13 
ABCDEPokladnice D

D, F
 0
 1
 2
 3


29.
JIHGFPokladnice H
48 
? 
ABCDEPokladnice D

G, I
 0
 1
 2
 3


30.
JIHGFPokladnice H
12 
?16 
ABCDEPokladnice D

C, J
 0
 1
 2
 3


Třetí část bude skoro stejná, jen budeme rozdávat tři důlky.
EN: The third part will be almost same, we will just sow three cups.
RU: Третья часть будет такой же, как и вторая, за исключением того, что мы будем распространять три ямочки.
FR: La troisième partie sera la même que la seconde, sauf que nous distribuerons trois fossettes.


31.
JIHGFPokladnice H
9 
41? 
ABCDEPokladnice D

B, F, D
 0
 1
 2
 3
 4
 5


32.
JIHGFPokladnice H
57 
2 ? 
ABCDEPokladnice D

H, B, F
 0
 1
 2
 3
 4
 5


33.
JIHGFPokladnice H
12 
22? 
ABCDEPokladnice D

D, G, C
 0
 1
 2
 3
 4
 5


34.
JIHGFPokladnice H
12? 
96 
ABCDEPokladnice D

E, J, B
 0
 1
 2
 3
 4
 5


35.
JIHGFPokladnice H
? 
841 
ABCDEPokladnice D

D, C, E
 0
 1
 2
 3
 4
 5


36.
JIHGFPokladnice H
46? 
4 
ABCDEPokladnice D

H, B, I
 0
 1
 2
 3
 4
 5


37.
JIHGFPokladnice H
6? 
1212 
ABCDEPokladnice D

E, J, D
 0
 1
 2
 3
 4
 5


38.
JIHGFPokladnice H
142 
?15 
ABCDEPokladnice D

H, D, I
 0
 1
 2
 3
 4
 5


39.
JIHGFPokladnice H
5?9 
17 
ABCDEPokladnice D

J, C, H
 0
 1
 2
 3
 4
 5


40.
JIHGFPokladnice H
?3 
74 
ABCDEPokladnice D

B, F, D
 0
 1
 2
 3
 4
 5A jsme na konci, 40 úloh je celkem dost na to, abychom dosavadní práci vyhodnotili.

EN: You just solve 40 puzzles, it is time to check your work.

RU: Вы просто решали 40 головоломок, самое время проверить свою работу.

FR: Vous venez de résoudre 40 puzzles, il est temps de vérifier votre travail.Vyhodnotit (jen ukáže množství správných odpovědí) / Show number of correctly answered / показать ответы / afficher les réponses